جراحی های سرپایی

خدمات دیگر ما
جراحی های سرپایی

جراحی های سرپایی پوست :
جهت (خال، زوائد پوستی، زگیل های پوستی) با استفاده از تکنولوژی نور متمرکز لیزر ((co2 که با تنظیم پارامترهای دستگاه می توان برش های بسیار ظریف و دقیق در پوست ایجاد نمود و دوره ی بهبودی و تورم ناشی از این سیستم کمتر از روش های مشابه و معمول همچون الکتروکوتر و جراحی می باشد

جهت ( خال، زوائد پوستی، زگیل های پوستی، میخچه) با استفاده از تکنولوژی نور متمرکز لیزر (CO2) جهت ( خال، زوائد پوستی، زگیل های پوستی، میخچه) با استفاده از تکنولوژی نور متمرکز لیزر (CO2) که با تنظیم پارامترهای دستگاه می توان برش های بسیار ظریف و دقیق در پوست ایجاد نمود و دوره بهبودی و تورم ناشی از این سیستم به طرز کاملاً معنی داری کمتر از روش های مشابه و معمول همچون کوتر و تیغ جراحی می باشد و محل به جا مانده پس از جراحی با لیزر عموماً بسیار اندک و قابل چشم پوشی می باشد.

کرایوتراپی:
سرمادرمانی یا کرایوتراپی (Cryotherapy) به روشی درمانی گفته می‌شود که در آن بخشی از بدن بیمار یا کل بدن او در معرض سرما و کاهش دما قرار می‌گیرد.