حقایق HPV

خدمات دیگر
(ویروس زگیل تناسلی)

حقایق HPV (ویروس زگیل تناسلی)

• این ویروس بیش از ۱۰۰ نوع دارد که ۴۰ نوع آن در ناحیه تناسلی ایجاد بیماری میکند. یکی از علل اصلی سرطان دهانه رحم است. HPV در درمان سرطان دهان، گلو، مقعد و پروستات هم نقش دارد.

راه انتقال:

راه انتقال  این ویروس پوست و مخاط و دهان است و مهمترین راه انتقال آن از راه تماس جنسی است.