دستگاه کالری متری

دستگاه کالری متری غیر مستقیم (Indirect Calorimetry)

استاندارد طلایی برای تشخیص سوخت و ساز و متابولیسم بدن است. این روش تشخیص غیر تهاجمی برای تمامی افرادی که قصد شروع یک برنامه غذایی مشخص را دارند بسیار توصیه می شود. 

همینطور استفاده از این دستگاه تشخیصی شدت سوخت و ساز در کسانی که در طی رژیم کاهش وزن خود دچار توقف کاهش وزن یا استاپ وزنی شدند و یا در کسانی که کم وزن هستند و علی رغم داشتن رژیم های وزن گیری متعدد به وزن ایده آل خود نرسیدند بسیار توصیه می شود.

همینطور برای عزیزانی که به صورت حرفه ای ورزش می کنند، جهت بررسی میزان سوخت و ساز بدن و تنظیم هرچه دقیق تر رژیم غذایی ورزشی بهترین گزینه محسوب می گردد.