لیزرهای رفع تاتو

لیزر خال و کک و مک و تاتو
لیزرهای رفع تاتو

انواع لیزرهایی که در کلینیک های ما جهت رفع انواع تاتو انجام می شود شامل :
  • لیزر کیوسوئیچ هلیوز III (Q-Swith-Helios III)
  • لیزر کیوسوئیچ اکشن II
  • لیزر کیوسوئیچ روبی
  • لیزر اربیوم

انواع لیزرهایی که در کلینیک های ما جهت رفع انواع تاتو انجام می شود شامل

بیش از ۲۰ سال است که از لیزر  Q switch برای پاک کردن خالکوبی یا تتو استفاده می شود و از ۱۰ سال پیش از لیزر  برای این منظور استفاده می گردد. طول موج لیزر استفاده شده در لیزر بنا به رنگ استفاده شده در تتو متغیر است.

مکانیسم عمل لیزرهای Q Switch