لیزر اربیوم

لیزهای رفع جای زخم و جای جوش
لیزر اربیوم

لیزر اربیوم :

درمان جای جوش، از بین بردن ضایعه‌های پوستی برجسته، جوانسازی (رفع چین و چروک)، تاتو

• این نوع لیزر به علت داشتن طول موج ۲۹۴۰ نانومتر گزینه مناسبی  جهت برداشتن لایه های پوستی و هم سطح شدن لایه ها می باشد. و این ویژگی به شما در در همسطح کزدن مناطق فرورفته ناشی از جای جوش کمک خواهد کرد.

مکانیسم عمل:

لیزر اربیوم دارای طول موج ۲۹۴۰ نانومتر است، این طول موج برای جذب آب پوست مناسب است. این میزان جذب آب فرایند برداشتن لایه پوست را تحت کنترل درمی‌آورد.

 بنابراین لیزر اربیوم برای ترمیم و جوانسازی پوست و کاهش چروک، جای زخم و جوش و تجمع غیریکنواخت رنگدانه‌ها به کار برده می‌شود. این لیزر برای برداشتن ضایعه‌های گوناگون پوستی (برجستگی‌ها و غده‌های پوستی) نیز کاربرد دارد.

ویژگی:

مزایای این لیزر این است که، در نقاطی که کار بر روی آنها سخت می باشد، مانند پلک، بینی، لب ها و یا انگشتان نیز قابل استفاده می  باشد، درمان بدون عوارض جانبی صورت می گیرد.