لیزر مو

تجهیزات
لیزر مو

دستگاه ها و تجهیزات لیزر مو

شرکت سازنده: سایناشور(CYNOSURE)آمریکا

کاربرد: لیزر موهای زائد

تایپ پوستی: انواع پوست به خصوص پوست های تیره و برنزه شده

ویژگیها:

  • همراه با سیستم خنک کننده جهت کاهش درد
  • موثر بر روی انواع موهای زبر و کرکی
  • ماندگاری بالا

شرکت سازنده: سایناشور (CYNOSURE) آمریکا

کاربرد: لیزر موهای زائد

 انواع پوست به خصوص پوست های تیره و برنزه شده: انواع پوست

ویژگیها:

  • همراه با سیستم خنک کننده جهت کاهش درد
  • موثر بر روی انواع موهای زبر و کرکی
  • ماندگاری بالا

شرکت سازنده: candela– دانمارک

کاربرد: لیزر موهای زائد

تایپ پوستی:انواع پوست

ویژگیها: 

  • ماندگاری اثر
  • هزینه مناسب