معرفی کادر پزشکی و لیست حضور کلینیک زیبا آفرین

معرفی کادر پزشکی و لیست حضور
(کلینیک زیبا آفرین)

(نوبت دهی فقط با هماهنگی قبلی انجام می شود)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

عضو انجمن International Dermatology

عضو آکادمی  پوست اروپا

—————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: شنبه ۹:۳۰ – ۱۳ * دوشنبه و پنجشنبه  ۹:۳۰ – ۱۳

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

 عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

عضو پزشکان کاشت  مو  ایران

 عضو  انجمن پیوند  مو  آمریکا

—————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست بیمارستان بنت الهدی: سه شنبه  درمیان ۱۶-۱۷

کلینیک پوست زیباآفرین: شنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه – پنجشنبه   ۱۰-۱۳

عصر: یکشنبه- چهارشنبه  ۱۶-۲۰

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

 عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

عضو  انجمن آکادمی پوست  اروپا

عضو انجمن لیزر پزشکی ایران

—————————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست بیمارستان بنت الهدی: شنبه (درمیان)  ۱۰-۱۱:۳۰

کلینیک پوست زیباآفرین: شنبه  ۸-۱۰

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

استادیار دانشگاه

—————————————-

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست بیمارستان بنت الهدی: شنبه  ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰

کلینیک پوست زیباآفرین: یکشنبه  ۹-۱۱

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

————————————-

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: دوشنبه ها  ۱۶-۱۸

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

—————————–

حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست بیمارستان بنت الهدی

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو انجمن متخصصین پوست ایران

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست بیمارستان بنت الهدی:  یکشنبه (درمیان)  ۱۰:۳۰- ۱۱:۳۰

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مشاوره علمی-تخصصی در زمینه :

بهبود 

———————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  یکشنبه   ۱۱-۱۲

                                                        پنج شنبه ۱۷-۱۹

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  چهارشنبه ها ۸-۱۰ (کلینیک)

 

متخصص جراحی فک و صورت  

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: یکشنبه/ سه شنبه/ پنج شنبه ۱۷-۱۹ (کلینیک)

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  سه شنبه  ۱۷-۱۹

بیمارستان بنت الهدی : پنجشنبه ۱۱-۱۲

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  چهارشنبه  ۱۷-۱۹

بیمارستان بنت الهدی : دوشنبه ۱۱-۱۲

 

ب

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  سه شنبه ۹:۳۰-۱۱

بیمارستان بنت الهدی : چهارشنبه در میان – ۱۰-۱۱

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  چهارشنبه ۹-۱۰

بیمارستان بنت الهدی : دوشنبه  ۸:۳۰-۹:۳۰

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مشاوره علمی-تخصصی در زمینه :

بهبود 

———————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  یکشنبه  ۹:۳۰-۱۱ (کلینیک)

 

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه اول بورد تخصصی بیماری های پوست

استاد دانشگاه

———————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  دوشنبه ها عصر ساعت ۱۴-۱۷

 

 

(لطفا فرم نوبت زیر را برای پزشک مورد نظر خود پر کنید)

Click or drag a file to this area to upload.