معرفی کادر پزشکی و لیست حضور کلینیک زیبا آفرین

معرفی کادر پزشکی و لیست حضور
(کلینیک زیبا آفرین)

(نوبت دهی فقط با هماهنگی قبلی انجام می شود)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

عضو انجمن International Dermatology

عضو آکادمی  پوست اروپا

—————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:

شنبه ۹:۳۰ – ۱۳

دوشنبه  ۹:۳۰ – ۱۳

سه شنبه  ۸- ۱۰

 چهارشنبه  ۱۰ – ۱۳

پنج شنبه  ۸ – ۱۳

 

شماره تماس: ۳۸۴۵۰۷۲۹ ۰۵۱ ** ۳۸۰۷۳ ۰۵۱ ** ۳۸۴۴۷۳۶۵ ۰۵۱

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

 عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

عضو پزشکان کاشت  مو  ایران

 عضو  انجمن پیوند  مو  آمریکا

—————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: شنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه – پنجشنبه   ۱۰-۱۳

عصر: یکشنبه- چهارشنبه  ۱۶-۲۰

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

 عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

عضو  انجمن آکادمی پوست  اروپا

عضو انجمن لیزر پزشکی ایران

—————————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: شنبه و دوشنبه  ۸-۱۰ 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

استادیار دانشگاه

—————————————-

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: یکشنبه  ۹-۱۲

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

————————————-

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: دوشنبه ها  ۱۵-۱۹

متخصص پوست، مو  و زیبایی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه اول بورد تخصصی بیماری های پوست

استاد دانشگاه

———————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  پنج شنبه ها عصر

 

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

———————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:

 یکشنبه  ۹-۱۲

سه شنبه صبح:  ۹ – ۱۲ *** عصر:  ۱۷ – ۲۰ 

 

کلینیک پوست بنت الهدی:

دوشنبه و پنج شنبه ۱۰- ۱۲

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

عضو انجمن International Dermatology

عضو آکادمی  پوست اروپا

—————————

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین: یکشنبه و پنج شنبه  ۱۳ – ۱۵

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعات حضور در کلینیک های تخصصی

کلینیک پوست زیباآفرین:  سه شنبه  ۱۷-۲۰

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

—————————–

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو انجمن متخصصین پوست ایران

—————————–

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

—————————

ساعات حضور در کلینیک تخصصی زیباآفرین:

شنبه : ۲۰– ۱۶

 چهارشنبه  ۲۰- ۱۶

پنج شنبه  ۱۹- ۱۵

 

شماره تماس: ۳۸۴۵۰۷۲۹ ۰۵۱ ** ۳۸۰۷۳ ۰۵۱ ** ۳۸۴۴۷۳۶۵ ۰۵۱

(لطفا فرم نوبت زیر را برای پزشک مورد نظر خود پر کنید)

Click or drag a file to this area to upload.