مقایسه قیمتها

مقایسه قیمتها

خدمات استرالیا هندوستان قیمت خودمان
بوتاکس (Botox) ۲۹۹$ ۳۰۰$ ۵۰-۱۵۰$
لیزر مو (Hair laser) ۴۲۳$ ۲۰۰-۸۰۰$ ۱۰۰-۱۲۰
هایفو (Hifu) ۱۵۰$ ۴۰۰$ ۲۵۰-۳۰۰$
فیلر(Jel Injection) ۳۸۹-۵۹۹$ ۵۰۰$ ۲۰۰-۴۰۰$