کرایوتراپی

خدمات دیگر ما
کرایوتراپی

کرایوتراپی :

 سرمادرمانی یا کرایوتراپی (Cryotherapy) به روشی درمانی گفته می‌شود که در آن بخشی از بدن بیمار یا کل بدن او در معرض سرما و کاهش دما قرار می‌گیرد.

کرایوتراپی (یا سرما درمانی)، یک روش درمانی خاص است که در آن ضایعات سطحی پوست، تحت انجماد قرار می‌گیرند. ممکن است انجماد مناسب‌ترین راه درمان برای انواع مختلفی از ضایعات پوستی(زگیل های پوستی ،ضایعات مختلف) باشد. این روش نسبتاً ارزان، ایمن و قابل‌اعتماد است. با این‌حال، مهم است که ضایعه پوستی به‌طور دقیق تشخیص داده ‌شده باشد.
دستگاه کرایو دارای مخزنی دو جداره و عایق شده است که مخزن این دستگاه حاوی ازت مایع یا نیتروژن مایع می باشد. ازت مایع درون این دستگاه سرمای شدیدی حدود ۱۹۶- درجه سانتی گراد دارد. وقتی محتویات دستگاه کرایو روی ضایعه ی پوستی مورد نظر اسپری می شود درجه حرارت بافت ضایعه مورد نظر را به شدت و با سرعت بسیار زیادی کاهش می دهد که باعث انجماد و فریز شدن بافت مورد نظر و مرگ سلولی آن خواهد شد.
ضایعه ی پوستی اسپری شده، به مدت چند روز به صورت تاول سفید یا قرمز و کبود رنگ مشاهده خواهد شد. و بعد از پوسته پوسته شدن ضایعه ی مذکور از بدن جدا خواهد شد. در طی این روند بدن با تولید سلول های جدید بافت جدید را جایگزین ضایعه ی فریز شده خواهد کرد. در نتیجه اثری از ضایعه ی مذکور باقی نخواهد ماند جز در برخی موارد که ممکن است محل درمان بصورت لکه ی سفید کم رنگ یا اسکار باقی بماند.

با استفاده از جریان نیتروژن مایع (کرایو) می توان طیف وسیعی از مشکلات پوستی از جمله (زگیل های پوستی ، ضایعات مختلف) دیگر را بر حسب مورد و به صورت سرپاییدر طی چند جلسه درمان نمود.

ناگون پوستی (برجستگی‌ها و غده‌های پوستی) نیز کاربرد دارد.